Avaleht


Tere tulemast eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi! Siia on koondatud Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti ja sugulaskeelte salvestised, kirjapanekud, ülevaated ja käsikirjalised tööd. Arhiiv sisaldab nelja tüüpi materjali:
1) helisalvestisi eesti murretest ja sugulaskeeltest,
2) käsikirjalisi materjale, sh
  — 1920.—1980. aastatel eesti keele kateedris tehtud kursuse- ja seminaritöid ning lõputöid alates 1940. aastatest kuni tänapäevani,
   — murdetekstide transkriptsioone ja kuuldelisi kirjapanekuid,
3) keele kogumise ja keeleteadusega seotud fotosid,
4) videosalvestusi.

Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi kogusid on digitaliseeritud alates 2000. aastast, seda on juhtinud Liina Lindström ja Pärtel Lippus. Arhiivi korrastamise ja digitaliseerimisega on seotud palju TÜ eesti ja üldkeelteaduse instituudi töötajaid ja üliõpilasi. Digitaliseerimist on toetanud riiklik programm "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud". Arhiivi veebipõhine andmebaas on osaliselt valminud kursuse "Tarkvaraprojekt" (MTAT.03.138) raames, lõpliku lahenduse töötas välja Rauno Moisto. Arhiivisüsteem on avatud lähtekoodiga vabavara, lähtekood on kättesaadav siit.

Arhiivi eraldiseisev osa on Eesti murrete korpus, mis sisaldab morfoloogiliselt märgendatud murdetekste ja on kasutatav iseseisvana.

Arhiivi seis

Arhiivis on (26.12.2022 seisuga)
1) 3040 tundi digitaalseid helisalvestisi,
2) 407 000 lehekülge käsikirjalisi materjale (sh 309 000 digikujul),
3) 3221 fotot,
4) 97 tundi videosalvestisi.

Arhiivi kasutamistingimused

1. Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivil on veebipõhine digitaalne andmebaas, mille kasutamine on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Lihtsalt kasutage otsingut, selleks ei ole tarvis ennast kasutajaks registreerida ega sisse logida. Lisaks arhiivikataloogile on selle andmebaasi kaudu kättesaadavad digitaliseeritud materjalid. Vaata lähemalt andmebaasi kasutamisjuhiseid.

2. Kui kasutate oma teadus- või õppetöös TÜ eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi materjale, siis palume oma töös arhiivimaterjalidele viidata. Arhiivinime Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv võib lühendada TÜ EMSA. Igal arhiivi säilikul on unikaalne sarja tunnusest ja neljakohalisest numbrist koosnev arhiivinumber, mille kaudu materjalile viidata. Helisalvestistel lisandub sellele veel kahekohaline träkinumber. Näiteks selle Hanila keelejuht Juhan Kukega 1959. aastal tehtud salvestisele viitab arhiivinumber TÜ EMSA F0033-01 ja sellele 2003. aastal kaitstud bakalaureusetööle viitab arhiivinumber TÜ EMSA D1401. Palume viidata ka juhul, kui kasutate oma töös enda kogutud materjali, mille olete meie arhiivi hoiule andnud.

3. Kui vähegi võimalik, palume arhiivimaterjali kasutamisest oma töös arhiivi administraatorile teada anda. See tingimus ei piira kuidagi arhiivi kasutamist, aga kuna oleme kohustatud arhiivi kasutamisest aru andma, siis aitab see meil kasutamisjuhtumeid üles leida ja kokku lugeda.

4. Arhiivimaterjali tohib avaldada ainult TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi loal.

5. Kõigile arhiivis leiduvatele materjalidele siiski päris avalikult ligi ei pääse. Uuemad salvestised ja nendega seotud materjalid, mis on kogutud viimase paarikümne aasta jooksul, on nähtavad ainult sisselogitud kasutajatele. Loe lähemalt kasutajatunnuse taotlemise kohta.

Kontakt

Tagasiside ja probleemide korral võtke palun ühendust TÜ eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi administraatori Triin Todeskiga (e-post: triin.todesk [ät] ut.ee).

Postiaadress:
Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv
Tartu Ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Ülikooli 18
50090 TARTU

Arhiivi uuendamist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute tippkeskus) ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduskollektsioonide meede.

Kaksiklogo